Regulamin

Regulamin Serwisu Meczosy.com

Postanowienia ogólne.

Serwis Meczosy.com (zwany dalej "Serwisem") pozwala na wyrażanie opinii, dodawanie linków i komentarzy zarejestrowanych bądź anonimowych osób w Serwisie. Serwis nie pobiera żadnych opłat. Serwis prezentuje linki do wydarzeń sportowych za darmo.

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Użytkownik - osoba zarejestrowana w Serwisie.

2. Serwis umożliwia wszystkim użytkownikom:

a) zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w Serwisie,

b) przeglądanie linków do relacji

c) dodawanie linków do relacji

3. Zamieszczone w Serwisie informacje, materiały, ogłoszenia, opinie i komentarze:

a) nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody Redakcji,

b) nie mogą zawierać treści bezprawnych a także wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, etc.,

c) nie mogą zawierać treści podważających wiarygodność Serwisu i Użytkowników a w szczególności naruszających zasady uczciwej konkurencji.

4. Użytkownik Zarejestrowany

5. Publikując jakiekolwiek treści w serwisie Meczosy.pl użytkownik oświadcza tym samym, że posiada pełne prawo autorskie do tych treści lub do ich rozpowszechniania i bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia.

6. Zabronione jest umieszczanie wszelkiej reklamy i innych materiałów o treści komercyjnej.

7. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za publikowane komentarze. Komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników Serwisu.

8. Rejestracja w Serwisie przez użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Ochrona danych osobowych 14. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Redakcja.

10. Użytkownik ma wgląd do podanych przez niego danych osobowych i może dokonać ich zmiany.

11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

12. Właściciel serwisu Meczosy.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, a w szczególności za naruszenia dóbr osobistych i praw autorskich innych użytkowników lub osób trzecich.

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez użytkownika wskutek korzystania z serwisu Meczosy.pl

14. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrznych stron internetowych i inne materiały, do których prowadzą linki umieszczone w serwisie. Redakcja dokłada wszelkich starań aby na bieżąco sprawdzać strony internetowe, do których prowadzą odnośniki znajdujące się w naszym serwisie, jednak nie bierze odpowiedzialności za treści na nich się znajdujące oraz za ewentualne szkody materialne, niematerialne lub finansowe przez nie wywołane.

Postanowienia końcowe

15. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone w Serwisie przez zarejestrowanych użytkowników. Jednocześnie Redakcja zapewnia, że podejmować będzie wszelkie kroki zmierzające do niezamieszczania i/lub usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji.

16. Redakcja zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania Serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych,

b) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,

c) usunięcia opinii, komentarza, w przypadku naruszenia Regulaminu,

d) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,

e) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników/Restauratorów w przypadku naruszania postanowień Regulaminu,

17. Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: https://www.meczosy.com/regulamin/. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.

18. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

19. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: [email protected]

.